Verslag van de directeur

Kernenergie maakt vrolijk

Kernenergie uit de taboesfeer

In 2018 vierde de kerncentrale haar 45-jarig jubileum. Het was ook het jaar dat een bekende cabaretier in zijn goed bekeken TV-programma het onderwerp kernenergie (letterlijk) uit de taboesfeer haalde. Sindsdien staan de voordelen van kernenergie weer in de maatschappelijke aandacht. Om een idee te geven: sinds 1973 bespaarde onze kerncentrale in haar eentje 90 miljoen ton CO2. Dat is twee keer zoveel als nodig om de doelstellingen van het klimaatakkoord voor 2030 te behalen.  
Sinds 1973 is in Nederland met zon, wind en kernenergie 251 miljoen MWh CO2-arme elektriciteit opgewekt. Meer dan 60% hiervan komt uit onze kerncentrale. 152 miljoen MWh, genoeg om alle huishoudens in Nederland 6 jaar lang van stroom te voorzien. 

CO2-vrije stroom

In 2018 steeg de marktprijs voor elektriciteit. Daardoor is er weer perspectief op winstgevende CO2-vrije stroomproductie met de kerncentrale Borssele. 
De kerncentrale is in 2018 maximaal ingezet. Door de gebruikelijke splijtstofwisselperiode in mei en een stilstand door storing in augustus is de beschikbaarheid lager geweest dan begroot. Met een beschikbaarheid van 79% is 3.325 GWh (2017 3.220 GWh) elektriciteit aan de markt geleverd. Dat is ruim 15% van alle klimaatneutraal opgewekte stroom in Nederland en 100% subsidie-vrij. Genoeg elektriciteit om 1,3 miljoen huishoudens in Zeeland en Noord-Brabant van elektriciteit te voorzien. 
Eind 2015 werd de kolencentrale uit bedrijf genomen. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de aanbesteding van de ontmanteling en het afsluiten van het contract met de aannemer. Deze gaat in het eerste kwartaal van 2019 starten.
De windturbines hebben 41 GWh aan de markt geleverd. Dat is genoeg om de gehele gemeente Borsele met haar 10.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. 

Opnieuw in de top 25!

De kerncentrale Borssele is sinds 1973 voortdurend aangepast aan de stand der techniek. Door vijfenveertig jaar voortdurend verbeteren, behoort de kerncentrale nog altijd tot de 25% veiligste drukwater-kerncentrales in de westerse wereld. 
Behoren tot het veiligste kwartiel is een voorwaarde om open te kunnen blijven tot 2034. Dat is afgesproken in het Convenant Kerncentrale Borssele dat in 2006 werd gesloten tussen RWE, PZEM, EPZ en de nationale overheid. In december 2018 heeft de onafhankelijke Benchmark Commissie opnieuw vastgesteld dat kerncentrale Borssele bij het beste kwartiel behoort. De Commissie heeft de veiligheid van onze centrale vergeleken met die van 237 andere kerncentrales. Op basis hiervan heeft de Commissie unaniem geconcludeerd dat de KCB behoort bij de 25% veiligste watergekoelde en water- gemodereerde reactoren van de EU, VS en Canada. 
Nu kernenergie uit de taboesfeer is gekomen, zijn wij weer salonfähig. Het mag weer over kernenergie gaan op een verjaardag! Wij vroegen onze medewerkers om eens feestelijk op de foto te gaan.  
Carlo Wolters, Directeur EPZ