Toekomst

Wij besparen 2,5 miljoen ton CO2-emissie

Betaalbare schone stroom - zonder subsidie

Veilige, schone, zekere, duurzame en betaalbare elektriciteit is belangrijk voor onze samenleving. EPZ vervult met haar CO2-vrije, betaalbare kernenergie en haar windturbineparken een belangrijke rol bij het realiseren van deze doelstellingen. In 2019 is een elektriciteitsproductie door de kerncentrale begroot van ruim 3.800 GWh. Dit bespaart 2,5 miljoen ton CO2-emissie. Vervanging van het vermogen van de kerncentrale door windenergie of zon zou de overheid een substantieel bedrag aan subsidie per jaar kosten.

Voortdurend leren en verbeteren

In 2019 zullen de organisatieontwikkeling en (veiligheids)cultuur veel aandacht krijgen. Centraal hierin staan leiderschap en optimalisatie van processen. EPZ is een lerende organisatie die zich voortdurend verbetert vanuit interne en externe operationele ervaring. Het leren van de eigen ervaring en van de ervaring van anderen is de weg voorwaarts. 

Ontmanteling kolencentrale

Begin 2019 is gestart met de ontmanteling van de kolencentrale.
Meer informatie hierover is te volgen op de website www.epzkolencentrale.nl.

Vooruitzichten

Het personeelsbestand zal naar verwachting in 2019 nagenoeg gelijk blijven aan dat van 2018.
De verwachte investeringsuitgaven liggen rond de € 20 miljoen. Verder wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking op de niet gebruikte terreindelen van EPZ. 
De jarenlange samenwerking met de afnemers zal ook in 2019 op basis van een ongewijzigde tollingovereenkomst worden voortgezet. 
Voor EPZ en haar aandeelhouders zullen de uitdagingen in 2019 opnieuw groot zijn. Er verandert veel maar tegelijkertijd biedt dit ook kansen om te groeien en te verbeteren en zo de veranderende omgeving bij te houden.