Productie

Wij maken schone, betrouwbare stroom voor ruim 1,3 miljoen gezinnen

Kerncentrale

De kerncentrale had over 2018 een beschikbaarheid van 79%. De jaarlijkse splijtstofwisselperiode duurde iets langer door extra werkzaamheden. Door een storing in een elektronicamodule ging augustus vorig jaar de kerncentrale uit bedrijf. Daarbij ontstond gevolgschade aan een grote pomp. Het herstel daarvan en het doorvoeren van enkele verbeteringen in het ontwerp zorgden ook voor een extra stilstandsperiode. 

Windturbinepark

Het windturbinepark van EPZ telt zeven windturbines met een gezamenlijke productiecapaciteit van 24 MW. De productie van 2018 ligt met ruim 41GWh in lijn met voorgaande jaren. 

Productiecijfers

De productie over de afgelopen jaren kan als volgt worden samengevat.

Productie-eenheid
2016
2017
2018
Kerncentrale
3.750
3.220
3.325
Windturbines
37
40
41
TOTAAL (in GWh)
3.787
3.260
3.366