Productie

Wij maken veilig schone en stabiele stroom voor 1,3 miljoen gezinnen

Kerncentrale

De kerncentrale had in 2020 een beschikbaarheid van 92%. De jaarlijkse splijtstofwisselperiode was aanvankelijk gepland met een lange doorlooptijd. Als gevolg van COVID-19 beperkingen werd die sterk gereduceerd. 
In 2020 is de kerncentrale tweemaal uit bedrijf geweest: in augustus voor reparatie van een lekkage aan een mangatdeksel van een stoomgenerator. In november voor reparatie van een lekkage aan een ontwateringsleiding van de turbine. Dit jaar is de centrale ook meerdere keren afgeregeld op verzoek van TENNET.

Windturbinepark

Het windturbinepark van EPZ telt zes windturbines met een gezamenlijke productiecapaciteit van 22 MW. 
De productie van 2020 bleef met ruim 39 GWh iets achter met voorgaande jaren.

Zonnepark

Het zonnepark telt 62.302 panelen met een gezamenlijke productiecapaciteit van 21,5 MW. In 2020 werd 23 GWh duurzame stroom opgewekt.

Productiecijfers

De productie over de afgelopen jaren kan als volgt worden samengevat.

Productie-eenheid
2018
2019
2020
Kerncentrale
3.325
3.701
3.865
Windturbines
41
41
39
Zonnepark
-
-
23
TOTAAL (in GWh)
3.366
3.742
3.927