Productie

Wij maken veilig schone en stabiele stroom voor 1,3 miljoen gezinnen

Kerncentrale

De kerncentrale had over 2019 een beschikbaarheid van 92%. De jaarlijkse splijtstofwisselperiode is goed verlopen De doorlooptijd heeft echter heeft langer geduurd vanwege werkzaamheden van Tennet. Daarnaast is er een extra stop geweest in februari voor het wisselen van enkele elektronische onderdelen. De kerncentrale heeft verder enkele kleine storingen gehad die voor zeer beperkt productieverlies hebben gezorgd. Verder heeft de kerncentrale goed geproduceerd. 

Windturbinepark

Het windturbinepark van EPZ telt zeven windturbines met
een gezamenlijke productiecapaciteit van 24 MW.
De productie van 2019 ligt met ruim 41 GWh in lijn met
voorgaande jaren. 

Productiecijfers

De productie over de afgelopen jaren kan als volgt worden samengevat.

Productie-eenheid
2017
2018
2019
Kerncentrale
3.220
3.325
3.701
Windturbines
40
41
41
TOTAAL (in GWh)
3.260
3.366
3.742