Mens

Wij werken met gemotiveerde en vaardige medewerkers

Werkgelegenheid

Op 31 december 2018 werkten bij EPZ 425 mensen. Er werd intensiever ingezet op externe werving en selectie om verloop en pensioneringen op te vangen. 
Door krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel zijn vacatures lastiger te vervullen. Het tweede jaar op rij was dit ook zichtbaar in het verloop. In 2018 vertrokken 12 medewerkers en stroomden 22 nieuwe medewerkers in.

Gezondheid

Het ziekteverzuim steeg van 3,6% naar 4,5% procent. EPZ had veel langdurig zieken en de uitzonderlijk lange griepepidemie zorgden opnieuw voor een stijging van het verzuim.
Het aantal ongevallen met verzuim van EPZ-medewerkers en derden was 1.
Een stafmedewerker struikelde en kwam ongelukkig terecht.
 

 

Beleidsverklaring VGW

Algemeen

In 2018 is veel tijd besteed aan de verdere implementatie van verbeterprogramma’s zoals het leiderschapsontwikkelingsprogramma en kennismanagement.

Medezeggenschap

In 2018 is de Ondernemingsraad (OR) van EPZ meerdere keren om instemming en advies gevraagd. Ook heeft de OR meerdere keren op eigen initiatief met de directie en aandeelhouders over de toekomst van EPZ gesproken.
Er waren enkele kleine organisatiewijzigingen waarbij een advies of instemming werd gegeven. Ook adviseerde de OR positief ten aanzien van de oprichting van de dochteronderneming van EPZ (Enzee B.V.) waarin nieuwe niet-nucleaire activiteiten op het gebied van elektriciteitsproductie kunnen worden ondergebracht. 
Bij de invoering van het nieuwe beleid rond het gebruik van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) vond de OR zich onvoldoende betrokken. De OR heeft achteraf de medewerkers gevraagd om eventuele problemen met het PBM-beleid te melden via de reguliere meldingssystemen van EPZ. Eind 2018 stemde de OR niet in met een voorgenomen wijziging van het beoordelingssysteem. Begin 2019 zijn de gesprekken hierover hervat.