Het verslagjaar 2020 was een bijzonder jaar

Corona heeft extra energie van ons gevraagd!

Onze mensen werkten door onder strenge COVID-19 regels. Dat is gelukt zonder grote problemen. Wie kon werkte thuis, voor wie aanwezigheid op het complex noodzakelijk was, werkte op basis van de RIVM-richtlijnen. Zo konden we de impact van het coronavirus op ons functioneren zo beperkt mogelijk houden.
De aanblik van 2020 zullen we ons vooral herinneren vanwege het mondkapje. Plotseling hielden we afstand en werd onderlinge communicatie een stuk minder persoonlijk.